Nazorg, controle en opvolging

Geen enkele operatie is zonder risico. Oogchirurgie is dat ook niet. Een goede voorbereiding en correcte nazorg zijn voor ons essentieel. De ingrepen in het LRC gebeuren in de best mogelijke omstandigheden. Kort na de ingreep zijn bepaalde ongemakken mogelijk, afhankelijk van de ingreep die u ondergaat. U krijgt van de chirurg alle nodige tips en instructies voor een goede nazorg na uw operatie.

Wat te verwachten meteen na uw ingreep?

Normale gewaarwordingen tot enkele dagen na een laseringreep zijn:

  • Wazig zicht
  • Licht irritatiegevoel
  • Gevoeligheid aan licht
  • Tranende ogen

Wanneer op controle?

Uw oogchirurg zal u laten weten wanneer u op controle verwacht wordt.

Welke nazorg?

Om irritaties na uw ingreep te vermijden, dient u rekening te houden met:

  • Tijdelijk gebruik van oogdruppels: tot enkele weken na uw ingreep.
  • Een korte werkonbekwaamheid: 1 à 2 dagen tot 1 week (bij UV Crosslinking en oppervlaktelaserbehandelingen).